Interactive tree of Grzegorz Dzieciaszek

Wawrzyniec Mokros 18201821
Katarzyna Dzieciaszek 17931821
Antoni Mokros 17911821
Marcyanna Dzieciaszek 18021808
Grzegorz Dzieciaszek 17651811
Agata Halka 17741816
Wincenty Dzieciaszek 17401791
Franciszka 17451808
nieznany Dzieciaszek 17101759